ساخت پلاک طلا

ساختن پلاک سفارشی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 23:49  توسط محمد پیراینده mohammdali110@yahoo.com  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 23:46  توسط محمد پیراینده mohammdali110@yahoo.com  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 23:44  توسط محمد پیراینده mohammdali110@yahoo.com  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 16:58  توسط محمد پیراینده mohammdali110@yahoo.com  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 1:2  توسط محمد پیراینده mohammdali110@yahoo.com  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 0:52  توسط محمد پیراینده mohammdali110@yahoo.com  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 0:21  توسط محمد پیراینده mohammdali110@yahoo.com  | 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر ۱۳۹۱ساعت 23:36  توسط محمد پیراینده mohammdali110@yahoo.com  | 

ساخت انواع پلاک های طلا و نقره اسم و حروف برای آنهایی که دوستشان دارید

قیمت یک گرم طلا ۱۸عیار(نقره)+قیمت دستمزد برای ساخت پلاک(۴۵۵۰۰تومان)

مثال=۱۰۰۰۰۰تومان+۴۵۵۰۰تومان دستمزد=۱۴۵۵۰۰تومان  محمد پیراینده

+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر ۱۳۹۱ساعت 23:22  توسط محمد پیراینده mohammdali110@yahoo.com  |